MO EEx – Servomotor otočný viaceotáčkový – nevýbušné prevedenie

MO EEx (typové čísla 52 120 – 52 125)

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové – nevýbušné prevedenie

Otočný viacotáčkový

Menovitý moment: 20-1100 Nm

Rýchlosť prestavenia: 11-100 ot./min.

Napájacie napätie: 3 × 400V

Pre prostredie I M2 Ex de II C T4Do teplôt až -60°C

Použitie: šupátka, ventily

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové MODACT® MO EEx sú určené na ovládanie orgánov vratným otočným pohybom ako napríklad šupátok, ventilov a v spojení s vhodnou prevodovkou tiež klapiek alebo guľových ventilov a iných zariadení, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami vhodné.

Môžu pracovať v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320). Servomotory sú navrhnuté a skonštruované ako zariadenia skupiny II, kategórie 2G v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru.

Servomotory sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2G alebo Ex I M2 a ďalej podľa prevedenia pre teplotu okolia -25°C až + 55°C s označením Ex de IIC T4 ale pre teplotu okolia -50°C až +55°C s označením Ex de IIB T4 a alebo ako modifikácie pre používanie v baniach skupiny I, kategórie M2 s označením Ex de I.

Technické dáta

Typové číslo 52 120 52 121 52 122 52 123 52 124 52 125
Vypínací moment [Nm] 20-125 63-160 160-250 250-500 320-630 630-1100
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1] 11-40 16-125 10-80 16-100 16-63 30-100
[mm/min]
Pracovný zdvih [°]
[ot.] / [r] 2-250 (2-620) 2-250 (2-620) 2-250 (2-620) 2-240 (2-470) 2-240 (2-470) 2-240 (2-470)
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok Ok Ok Ok
trojpolohová
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R) Ok Ok Ok Ok Ok Ok
prúdovým vysielačom (I) Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Polohové vypínánie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Ručné ovládanie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Krytie IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 47-49 57-80 57-80 112-150 108-150 239-248

Normy

ČSN EN 60079-0 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Všeobecné požadavky.

ČSN EN 60079-1 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Pevný záver „d“.

ČSN EN 60079-7 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Zaistené prevedenie „e“.

ČSN EN 60079-10 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Určovanie nebezpečných priestorov.

ČSN EN 60079-14 Predpisy pre elektrické zariadenia v miestach s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár.

ČSN IEC 60721 Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.

ČSN 33 0371 Nevýbušné zmesi. Klasifikácia a metódy skúšok.

ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi.

Označenie nevýbušnosti sa skladá z týchto znakov

Ex – elektrické zariadenie odpovedá norme ČSN EN 60 079-0 a súvisiacim normám pre rôzne druhy ochrany proti výbuchu.

d – označenie druhu ochrany proti výbuchu, pevný záver podľa normy ČSN EN 60 079-1.

II – označenie skupiny nevýbušného elektrického zariadenia podľa normy ČSN EN 60 079-0.

C – označenie podskupiny skupiny II nevýbušného elektrického zariadenia podľa normy ČSN EN 60 079-0.

T4 – označenie teplotnej triedy nevýbušného elektrického zariadenia skupiny II podľa ČSN EN 60 079-0.

Servomotory sú konštruované pre priamu montáž na ovládaný orgán. Pripájajú sa pomocou príruby a spojky podľa ČSN 18 6314. Príruby servomotorov zodpovedajú tiež ISO 5210.

Spojky pre prenos pohybu na armatúry

  • tvar A (s adaptérom), podľa ISO 5210 a DIN 3210
  • tvar B1 (s adaptérom), podľa ISO 5210 (tvar B podľa DIN 3210)
  • tvar B3 (bez adaptéra), podľa ISO 5210 (tvar E podľa DIN 3210)
  • tvar D (bez adaptéra), podľa DIN 3210
  • tvar C (bez adaptéra), podľa DIN 3338

Adaptéry sa montujú medzi servomotor a armatúru.

Servomotor ZPA MODACT® MO EEx
Servomotor ZPA MODACT® MO EEx

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové MODACT® MO EEx sú určené na ovládanie orgánov vratným otočným pohybom ako napríklad šupátiek, ventilov a v spojení s vhodnou prevodovkou tiež klapiek alebo guľových ventilov a iných zariadení, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami vhodné.

Môžu pracovať v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320). Servomotory sú navrhnuté a skonštruované ako zariadenia skupiny II, kategórie 2G v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru.

Servomotory sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2G alebo Ex I M2 a ďalej podľa prevedenia pre teplotu okolia -25°C až + 55°C s označením Ex de IIC T4 alebo pre teplotu okolia -50°C až +55°C s označením Ex de IIB T4 alebo ako modifikácia pre používánie v baniach skupiny I, kategórie M2 s označením Ex de I.

Súbory na stiahnutie