V posledných dvoch rokoch sa rozšíril počet aktivít našej spoločnosti o mnoho ďalších – okrem iného kompletovaniu servomotorov s armatúrami vrátane nastavenia celku podľa požiadaviek zákazníka. Doterajšie skúsenosti však napovedajú, že mnoho nových spoločností sa doposiaľ nie dosť dobre orientuje v parametroch, ktoré potrebuje zadať dodávateľovi pre správne priradenie servomotora k armatúre.

Súčasný trend ukazuje, že je stále väčší záujem o použitie servomotorov MODACT MOK v spojení s klapkami a guľovými ventilmi. Na tento účel bola zostavená tabuľka, ktorá uvádza priemerné hodnoty potrebných momentov servomotorov v spojení s armatúrou typu klapka, iná tabuľka pre spojenie s guľovým ventilom.

Zákazníkom napriek tomu odporúčame svoje konkrétne požiadavky konzultovať s nami a predísť tak zbytočným nedorozumeniam, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zadaním parametrov.