MONJ – Servomotor otočný viacotáčkový s jednofázovým motorom – IP 55

MONJ (typové čísla 52 030 – 52 032)

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové s jednofázovým motorom – IP 55

Otočný viacotáčkový

Menovitý moment: 20-250Nm

Rýchlosť prestavenia: 25-145ot/min.

Napájacie napätie: 1 × 230V

Prídavná výbava: odporový a prúdový vysielač polohy, regulátor, stýkače, brzda BAM, blikač, signalizácia a miestne ovládanie

Technické dáta

Typové číslo 52 030 52 031 52 032 52 033
Vypínací moment [Nm] 20-200 63-160 160-400 250-500
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1] 7-80 7-145 7-145 16-100
[mm/min]
Pracovný zdvih [°]
[ot] 2-250 2-250 2-250 2-240
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz Ok Ok Ok Ok
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok Ok
trojpolohová Ok Ok Ok Ok
bez elektronickej brzdy
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R) Ok Ok Ok Ok
absolútne
prúdovým vysielačom (I) Ok Ok Ok Ok
Polohové vypínanie Ok Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok Ok
Ručné ovládanie Ok Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] 27-29 41-54 45-58 90-97
Typové číslo 52 034 52 035 52 036 52 039
Vypínací moment [Nm] 320-1000 630-2000 1000-4000 10-60
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1] 16-63 45-100 20-40 9-40
[mm/min]
Pracovný zdvih [°]
[ot] 2-240 2-240 1-100 1,5-38
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz Ok
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz Ok Ok Ok Ok
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok Ok
trojpolohová Ok
bez elektronickej brzdy
Ok
bez elektronickej brzdy
Ok
bez elektronickej brzdy
Ok
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R) Ok Ok Ok Ok
absolútne
prúdovým vysielačom (I) Ok Ok Ok Ok
Polohové vypínanie Ok Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok Ok
Ručné ovládanie Ok Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 55 IP 55 IP 55 IP 67
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] 97-109 211-217 304-315 17
Servomotor ZPA MODACT® MONJ
Servomotor ZPA MODACT® MONJ

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory MODACT® MONJ sú konštruované pre priamu montáž na ovládací orgán. Pripájajú sa pomocou príruby a spojky podľa ČSN ISO DIN 5210 a DIN 3338. Pre pripojenie na armatúry s inými pripojovacími rozmermi sa dodávajú adaptéry.

Asynchrónny motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne kolo diferenciálneho prevodu, umiestené v nosnej skrini servomotora (silový prevod). Korunové koleso planétového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným závitovkovým prevodom. Ručné koleso, spojené so závitovkou, umožňuje alternativne ručné ovládánie i za behu elektromotora bez nebezpečenstva pre obsluhu.

Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planétového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všechny ovládacie prvky servomotora. Činnosť polohových vypínačov, signalizačných vypínačov a vysielače polohy je odvodená cez náhonové mechanizmy od otáčavého pohybu výstupného hriadele. Činnosť momentových vypínačov je odvodená od axiálneho posuvu plávajúcej závitovky ručného ovládánia, ktorý je snímaný a páčkou přenesený do ovládacej skrine.

Ovládacie prvky sú prístupné po zložení veka ovládacej skríne. Servomotory MODACT MONJ Control môžu byť vybavené elektronickým regulátorom polohy a tvoria spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku, polohový servouzol. Výstupný hriadeľ týchto servomotorov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá zodpovedá hodnote vstupného signálu regulátora.

Servomotory MODACT MONJ Control môžu byť naviac vybavené regulátorom polohy výstupného hriadeľa, stýkačovou kombináciou pre reverzáciu pohybu výstupného hriadeľa, tepelným relé pre ochranu elektromotora pred preťažením a elektronickou brzdou asynchrónnych motorov (BAM-002 – servomotory vybavené iba stýkačmi; ZP3-BR – servomotory vybavené regulátorom polohy ZP2.RE5).

Všetky tieto prístroje sú umiestnené v stýkačovej skrini, ktorá sa montuje namiesto svorkovnicovej skrine servomotora MON. Tieto servomotory je možné dodávať taktiež bez regulátora polohy a brzdy ZP3-BR.

Pripojenie elektrických obvodov ovládacej skrine k vonkajším obvodom sa vykonáva na svorkovnicu. Tá je doplnená prídavnými svorkami pre prívod napájacieho napätia 3 × 230/400 V, 50 Hz.

Použitie: šupátka, ventily, hradítka atď.

Životnosť jednofázových elektromotorov

Pri servomotoroch MODACT MONJ sa používajú jednofázové elektromotory Siemens rady 1LF7… s behovým a rozbehovým kondenzátorom. Pri dvojpólových elektromotoroch (cca 1.400 ot./min.) garantuje výrobca 60.000 štartov, u štvorpólových elektromotorov (cca 2800 ot/min) 100.000 štartov. Potom je potrebné vymeniť odstredivý odpojovač rozbehového kondenzátora.

Na elektromotory s výkonom do 0,37kW, sa v ZPA Pečky montuje triakový odpojovač, ktorý zvyšuje životnosť na 350.000 štartov.

Súbory na stiahnutie