Pre našich zákazníkov zabezpečujeme:

 • dodávku a montáž servopohonov
 • dodávku náhradných dielov
 • dodávku elektronických ovládačov servopohonov
 • dodávku kompletov
 • dodávku rozvádzačov
 • spoľahlivý záručný a pozáručný servis servopohonov
 • opravy servopohonov u zákazníka alebo v servisnom stredisku
 • revízne správy
 • revízne správy v prostredí s nebezpečím výbuchu
 • dopravu tovaru
 • spracovanie plechu na špičkovo vybavených strojoch TRAUMATIC
 • technickú pomoc a podporu.