MOKPED Ex – Servomotor nevýbušné prevedenie s elektronickým systémom IP 67

MOKPED Ex (typová čísla 52 320 – 52 322)

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové v nevýbušnom prevedení so stálou rýchlosťou prestavenia s elektronickým systémom – krytie IP 67.

Otočný jednootáčkový

Menovitý moment: 16-600Nm

Pracovný zdvih: 90-160°

Doba prestavenia: 10-160 sec/90°

Napájacie napätie: 1 × 230V a 3 × 400V

Použitie: guľové kohúty a klapky

Do prostredia: II 2GD Ex d IIC T6 IP67 T80°C

Elektrické servomotory MODACT® MOKPED Ex v nevýbušnom prevedení sú určené pre ovládanie a prácu v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľe ČSN EN 60079-10 (332320) a pre priestory s horľavým prachom v zóne 21 a v zóne 22 podľa ČSN EN 61241-10 (332335). Servomotory sú navrhnuté a skonštruované a navrhnuté v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2007 a ČSN EN 60079-1:2008 pre výbušnú plynnú atmosféru a s normami ČSN EN 61241-0:2007 a ČSN EN 61241-1:2005 pre priestory s horľavým prachom.

Jedná sa o nevýbušné elektrické zariadení skupiny II, kategórie 2 v priestoroch, v ktorých je vznik výbušnej atmosféry vytvorenej plynmi, parami nebo hmlou – „G“ pravdepodobný. Servomotory je možné použiť aj pre priestory s horľavým prachom podľa ČSN EN 61241-10. Servomotory sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2GD.

Celý servomotor je navrhnutý ako pevný uzáver „D“ s označením Ex d IIC T6 pre teplotu okolia -25 °C až +55 °C alebo Ex d IIB T6 pre teplotu okolia -50 °C až +55 °C pre výbušnú plynnú atmosféru a Ex tD A21 IP67 T80°C pre priestory s horľavým prachom.

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 nebo DMS2 ED. Oba systémy snímajú polohu výstupného hrídeľa a krútiaceho momentu servomotora bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupnej hriadele je absolutný a ku svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ počas prevádzky servomotora dôjde k odpojení napájacieho napätia. Oba systémy je možné nastavovať a kontrolovať počítačom s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahrádza elektromechanické súčasti, poprípade umožňuje ovládanie servomotora vstupným analógovým signálom ako pri prevedení Control.

Systém DMS2 umožňuje použiť servomotor pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo jej pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Technické dáta

Typové číslo 52 320 52 321 52 322
Vypínací moment [Nm] 16-100 100-250 250-600
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°] 10-80 10-80 10-160
Rýchlosť prestavenia [min-1]
[mm/min]
Pracovný zdvih [°] 90-160 90-160 90-160
[ot]
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz Ok Ok Ok
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz Ok Ok Ok
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok
trojpolohová Ok Ok Ok
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R) Ok Ok Ok
Absolútne
prúdovým vysielačom (I) Ok Ok Ok
Polohové vypínanie Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok
Ručné ovládanie Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie Ok Ok Ok
Krytie IP 67 IP 67 IP 67
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 10 18,5  31
Servomotor ZPA MODACT® MOKPED Ex
Servomotor ZPA MODACT® MOKPED Ex

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory MODACT® MOKPED Ex sú určené k prestavovanie armatúr vratným otočným pohybom v obvodoch diaľkového ovládania aj automatickej regulácie. Môťu sa použiť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie vo zvláštnych prípadoch sa odporúča prejednať s výrobcom.

Súbory na stiahnutie