KP MIDI – Servomotor otočný jednootáčkový pre guľové kohúty a klapky

KP MIDI (typové číslo 52 999)Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pre guľové kohúty a klapky.

Servomotory sa skladajú z nasledujúcich základných častí:

  • reverzačný synchronny motorček s trvalo pripojeným rozbehovým kondenzátorom
  • silový prevod s hriadeľom, ktorý je vybavený výstupom (štvorhran s = 14 mm)
  • elektrická výbava

Silový prevod sa skladá z pastorčeka, ktorý je pripevnený na výstupnom hriadeli elektromotorčeka, čelných ozubených súkolí a ozubeného kolesa, ktoré je spojené s výstupným hriadeľom servomotora. Výstupný hriadeľ je vybavený štvorhranom s = 14 mm, ktorý zabezpečuje spojenie s poháňaným hriadeľom armatúry. Na druhý koniec výstupného hriadeľa, ktorý zasahuje do ovládacej časti servomotora, sú pripevnené nastaviteľné vačky pre ovládanie polohových a signalizačných vypínačov.

Elektrická výbava sa skládá zo štyroch mikrospínačov, z ktorých dva slúžia pre vypínanie servomotoru pri dosiahnutí koncových polôh výstupného hriadeľa a dva môžu slúžiť pre signalizáciu polohy výstupného hriadeľa.

Vývody mikrospínačov a elektromotora sú vyvedené na svorkovnici, ktorá slúži na elektrické pripojenie servomotora na vonkajšie obvody pomocou kábla s žilami s maximálnym prierezom 1,5 mm2.

Pre utesnenie prívodných káblov je servomotor vybavený dvomi káblovými vývodkami. Pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím slúži vnútorná ochranná svorka. Servomotory môžu byť vybavené vykurovacím článkom.

Technické dáta

Typové číslo 52 999
Vypínací moment [Nm] 30
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenie [s/90°] 13
Rýchlosť prestavenia [min-1]
[mm/min]
Pracovný zdvih [°] 320
[ot]
[mm]
Napájacie napätie 1x 230 V, 50 Hz Ok
24 V, 50 Hz Ok
1 x 110 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
Regulácia dvojpolohová Ok
trojpolohová
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R)
prúdovým vysielačom (I)
Polohové vypínanie Ok
Momentové vypínanie
Ručné ovládanie Ok
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 67
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 2
Servomotor ZPA MODACT® KP MIDI
Servomotor ZPA MODACT® KP MIDI

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory KP MIDI sú určené pre pohon armatúr (guľových ventilov a klapiek), žalúzií, vzduchotechnických klapiek a iných zariadení, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami vhodné.

Súbory na stiahnutie