Ako výrobca a distribútor servomotorov MODACT dodávame tiež závitovkové a kužeľové prevodovky pre ručné a motorové ovládanie. Prevodovky (ZPM a MASTERGEAR) sa využívajú v prípade, keď požadovaný krútiaci moment servomotora nedosiahne na ovládací moment armatúry. Prevodovky sú štandardne vyrábané s krytím IP 67.

Prevodovky sa kompletujú so servomotormi MODACT® MON a MODACT® MONED.

Typ prevodovky
MF10 ZPM12 ZPM14 ZPM16 MF20 MF30 MF40 MF50 MF55 MF60 MF70
Maximálny výstupný moment [Nm] 500 1.500 2.400 4.800 6.600 10.800 20.000 41.670 68.000 112.500 169.500
Vstupná príruba F10 F10 F10 F10,F14 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F14
Výstupné príruby    F7,    F10 F10, F12, F14 F12, F14, F16 F12, F14, F16  F16,  F25 F12, F25, F30 F25, F30, F35, F40, F48 F25, F30, F35, F40, F48 F25, F30, F35, F40, F48 F40, F48 F40, F48
Prevodový pomer 40:1 42:1 60:1 88:1 183:1 309:1 615:1 1220:1 1220:1 3408:1 3408:1
Mechanický faktor 11 18 27 26 57 98 189 385 346 1102 735
Max. priemer hriadeľa armatúry [mm] 32 45 64 92 92 124 165 180 180 241 241
Max. dĺžka hriadeľa armatúry [mm] 57 72 81 113 116 144 203 250 250 343 343
Hmotnosť [kg] 8 14 12 45 46 87,0 183 307 307 786 786
Rýchlosť servomotora [ot./min.] Uzatvárací čas s/90°
7 86 90 129 189 392 662 1318 2614 2614 7302 7302
9 67 70 100 147 305 515 1025 2033 2033 5680 5680
15 40 42 60 88 183 309 615 1220 1220 3408 3408
25 24 25 36 53 110 186 369 732 732 2045 2045
40 15 16 23 33 69 116 231 457 457 1278 1278
50 12 13 18 26 55 93 185 366 366 1022 1022
80 8 8 11 17 34 58 115 229 229 639 639
100 6 6 9 13 28 46 92 183 183 511 511
145 4 4 6 9 19 32 64 126 126 353 353
Krytie IP 67
Teplotný rozsah – 40 ºC až + 80 ºC

Pre viac informácií o prevodovkách a montážnych kombináciách nás neváhajte kontaktovať.

Šupátka (pri všetkých šupátkach sú použité otočné servomotory MODACT® MON)

K dispozícii sú prevodovky až do 11 200 Nm a príruby F40. V prípade potreby nás kontaktujte pre ďalšie informácie a upresnenie.

Druh armatúry DN [mm] PN [MPa] Teplota max. [°C] Médium (použitie) Výrobca Materiál
S 25 113 606 65-300 0,6
0,5
120
150
neagresívne látky
(voda, para, oleje)
JMA Hodonín šedá liatina
S 25 113 610 50-300 1,0
0,8
120
150
neagresívne látky
(voda, para, oleje)
S 30 112 516 50-250 1,6
1,3
1,0
200
300
400
neagresívne látky
(voda, para, oleje, vzduch, zemný plyn,
čpavok, svietiplyn,
pohonné hmoty)
Armaturka Rohatec uhlíková oceľ
klin a tesniace plochy sú navarené z nehrdzavejúcej ocele
S 30 113 016 50-250 1,6
1,3
1,0
200
300
400
agresivne látky
(kyseliny, oleje, plyny)
nerezová oceľ
S 31 113 516 50-250 1,6
1,3
1,0
1,0
200
300
400
400
prchavé kvapaliny,
jedovaté pary a plyny
(parné pretlakové potrubia s poklesom tlaku na vákuum)
uhlíková oceľ
klin a tesniace plochy sú navarené z nehrzdavejúcej ocele
S 44 113 610 50-300 1,0
0,8
120
200
neagresívne, nečisté
kvapaliny tvoriace usadeniny
JMA Hodonín šedá liatina
S 98 113 910 50-300 1,0 80 chemické látky (kyseliny, lúhy) šedá liatina,
pogumované gumou 330

Súbory na stiahnutie