MOED EEx – Servomotor otočný viacotáčkový – nevýbušné provedenie s elektronikou

MOED EEx (typové čísla 52 120 – 52 125)

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové nevýbušné prevedení s elektronikou DMS2 a DMS2ED

Otočný viacotáčkový

Menovitý moment: 20-1100 Nm

Rýchlosť prestavenia: 11-100 ot/min.

Napájacie napätie: 3 x 400V

Elektronika: DMS2.ED alebo DMS2

Pre prostredie II 2G Ex de II C T4

Pre prostredie I M2 Ex de IDo teplôt -50°C

Použitie: šupátka, ventily

Technické dáta

Typové číslo 52 120 52 121 52 122 52 123 52 124 52 125
Vypínací moment [Nm] 20-125 63-160 160-250 250-500 320-630 630-1100
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1] 11-40 16-125 10-80 16-100 16-63 30-100
[mm/min]
Pracovný zdvih [°]
[ot.] / [r] 2-250 (2-620) 2-250 (2-620) 2-250 (2-620) 2-240 (2-470) 2-240 (2-470) 2-240 (2-470)
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok Ok Ok Ok
trojpolohová
plynulá
PROFIBUS Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R)
absolútne Ok Ok Ok Ok Ok Ok
prúdovým vysielačom (I)
Polohové vypínánie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Ručné ovládánie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Krytie IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 47-49 57-80 57-80 112-150 108-150 239-248

Elektronické vybavenie

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Oba systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servomotora bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolútne a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie pokiaľ počas prevádzky servomotora dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Oba systémy je možné nastavovať a kontrolovať počítačom s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahrádza elektromechanické súčasti poprípade umožňuje ovládanie servomotora vstupným analógovým signálom.

Systém DMS2 umožňuje použiť servomotor pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ho pripojiť k priemyslovej zbernici Profibus.

DMS2 ED je elektronický systém bezkontaktného magnetorezistentného snímaniu polohy a momentu servomotora.

Hlavné vlastnosti DMS2

 • Zaručená veľká životnosť bezkontaktných snímačov, pri ktorých nedochádza k mechanickému opotrebeniu.
 • Použitie absolutnych snímačov polohy a momentu bez potreby záložného napájania batériou.
 • Elektronika nahrádza mechanickú dosku s možnosťou zapojenia CONTROL s prídavným modulom vysielača.
 • Autodiagnostika chybových hlásení na LCD displeji, pamäť posledních závad a počtu výskytov jednotlivých závad.
 • Nastavenie parametrov pomocou PC programu alebo miestneho ovládania.

Základná výbava

 • Riadiaca jednotka obsahuje tiež snímač polohy výstupného hriadeľa, 4 tlačítka a 3 signálne LED pre nastavenie a kontrolu servomotora.
 • Momentová jednotka
 • Zdrojová jednotka – na svorkovnici sú vyvedené kontakty siedmimi relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY), stav každého relé signalizuje dióda LED.
 • Jednotka umožňuje pripojenie vyhrievacieho odporu a jeho riadenie termostatom.

Voliteľná výbava

 • Spätnoväzbový signál 4÷20mA
 • Analógový regulátor
 • Ukazovateľ polohy – LED displej
 • Miestne ovládanie
 • Stýkače alebo blok bezkontaktného spínania – pre prevedenie Control
 • Elektronická brzda

Hlavné prednosti

 • Absolútne snímanie polohy nezávisle na záložnom napätí
 • Jednoduché nastavenie pomocou 4 tlačítok, počítač PC alebo PDA
 • Možnosť zálohovania nastavených parametrov na PC
 • Určené pre priamu náhradu elektromechanických prvkov servomotora

Parametre

 • Snímanie polohy – bezkontaktné magnetické
 • Snímanie momentu – bezkontaktné magnetické
 • Pracovný zdvih viď tabuľka 1
 • Blokácia momentu 0÷20s pri reverzáci v krajných polohách
 • Vstupný signál 0(4)÷20mA pri zapnutej funkcii regulátora Miestne / diaľkové ovládánie, Místne otvárať / zatvárať
 • Výstupní signál 7 × relé 250V AC 3A (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY) polohový signál 4÷20mA max. 500Ω, aktivny/pasívny, galvanicky oddelený LED displej (voliteľné), elektronická brzda (voliteľné)
 • Napájanie 230V AC, 50Hz, 4W, kategória prepätia II

DMS2 je elektronický systém bezkontaktného magnetického snímania polohy a momentu servomotorov

Hlavné vlastnosti DMS2

 • Zaručená veľká životnosť komponentov snímačov, pri ktorých nedochádza k mechanickému opotrebovaniu.
 • Použitie absolútnych snímačov polohy bez potreby záložného napájania batériou.
 • Kompletné riadenie chodu servomotora 2P a 3P regulácia alebo napojenie na priemyselnú zbernicu Profibus.
 • Prehľadná signalizácia prevádzkových a servisných údajov na znakovom LCD displeji.
 • Autodiagnostika, chybových hlásení na LCD displeji, pamäť posledných závad a počtu výskytov jednotlivých závad.
 • Nastavenie parametrov pomocou PC programu alebo miestneho ovládania.

Riadiaca jednotka je hlavná časť systému DMS2 a obsahuje

 • Mikrokontroler
 • Snímače polohy
 • 2 signalizačné LED
 • Konektory pre pripojenie snímača momentu, dosky relé a 2P vstupov, zdrojovej dosky, komunikačného adaptéra, LCD displeja a miestneho ovládania

Momentová jednotka – zaisťuje snímanie krútiaceho momentu bezkontaktným snímačom

Zdrojová jednotka obsahuje

 • Mikrokontroler
 • Snímače polohy
 • 2 signalizačné LED
 • Konektory pre pripojenie snímača momentu, dosky relé a 2P vstupov, zdrojovej dosky, komunikačného adaptéra, LCD displeja a miestneho ovládania

Momentová jednotka – zaisťuje snímanie krútiaceho momentu bezkontaktným snímačom

Servomotor ZPA MODACT® MOED Ex
Servomotor ZPA MODACT® MOED Ex

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Elektrické servomotory otočné viacotáčkové MODACT® MOED EEx sú určené na ovládanie orgánov vratným otočným pohybom, ako napríklad šupátok, ventilov a v spojení s vhodnou prevodovkou tiež klapiek, alebo na ovládanie guľových ventilov a iných zariadení, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami vhodné. Môžu pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320).

Servomotory sú skonštruované a navrhnuté ako zariadenia skupiny II. kategórie 2G v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru. Servomotory sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2G a ďalej podľa prevedenia pre teplotu okolia -25°C až + 55°C s označením Ex d IIC T4 alebo pre teplotu okolia -50°C až +55°C s označením Ex d IIB T4.

Súbory na stiahnutie