MTPED – Servomotor priamočiary (tiahlový) s elektronickým systémom – IP 67

MTPED (typové číslo 52 442, 52 443)

Elektrické servomotory priamočiare (tiahlové) s elektronickým systémom IP 67

Servomotory MODACT® MTPED konstrukčne vychádzajú zo stavebnicovej rady servomotorov MODACT MON. Naviac majú priamočiare ústrojenstvo, prevádzajúce otáčavý pohyb na priamočiary.

Trojfázový asynchrónny motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne koleso diferenciálneho prevodu, umiestneného v nosnej skrini servomotora (silový prevod). Korunové koleso planétového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným závitovkovým prevodom. Ručné koleso, spojené so závitom, umožňuje alternatívne ručné ovládanie aj za behu elektromotora bez nebezpečenstva pre obsluhu.

Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planétového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všetky ovládacie prvky servomotora.

Ovládanie servomotora je riešené vstavanými elektronickými obvodmi, ktoré snímajú stav výstupného hriadeľa servomotora, krútiaci moment výstupného hriadeľa, teplotu elektromotora, stav napájacieho napätia a vstupné signály. Ovládací program ich vyhodnocuje a v závislosti na predvolených parametroch riadí výstupné signály – stav výstupních kontaktov, výstupný analogový signál, ovládánie elektromotoru, dátovú komunikáciu s nadradeným riadiacim systémom.

Ovládacie prvky sú prístupné zložení veka ovládacej skrine. Pre servomotory s označením MTNED® 52 442 – 52 443 se používajú elektromotory s krytím IP 55. Celý servomotor má potom krytie podľa použitého elektromotora.

Elektronické vybavenie

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Oba systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servomotora bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolútny a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ počas prevádzky servomotora dôjde k odpojeniu napájecieho napätia. Oba systémy je možné nastavovať a kontrolovať pomocou počítača s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahrádza elektromechanické súčasti, poprípade umožňuje ovládánie servomotora vstupným analógovým signálom ako pri prevedení Control. Systém DMS2 umožňuje použiť servomotor pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ho pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Technické dáta

Typové číslo 52 441 52 442 52 443
Vypínací moment [Nm]
Vypínacia sila [kN] 5-25 11,5-25 25-63
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1]
[mm/min] 45-200 27-125 45-155
Pracovný zdvih [°]
[ot]
[mm] 10-100 10-100 20-120
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz OK
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz OK OK OK
Regulácia dvojpolohová OK OK OK
trojpolohová OK OK OK
plynulá
PROFIBUS
Snímání polohy odporovým vysielačom (R) OK OK OK
Absolútne
prúdovým vysielačom (I) OK OK OK
Polohové vypínanie OK OK OK
Momentové vypínanie OK OK OK
Ručné ovládanie OK OK OK
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 67 IP 55 IP 55
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 22 33-45 60-81
Servomotor ZPA MODACT® MTPED
Servomotor ZPA MODACT® MTPED

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory MODACT® MTPED sa používajú pre diaľkové dvojpolohové alebo trojpolohové ovládanie armatúr vratným priamočiarym pohybom. Servomotory sa môžu použíť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch je potrebné prejednať s výrobcom.

Súbory na stiahnutie