MONEDJ – Servomotor elektronicky riadený viacotáčkový s jednofázovým motorom

MONEDJ (typové čísla 52 030 až 52 032)

Elektronicky riadené viacotáčkové servomotory s jednofázovým motorom – IP 55

Elektronické vybavenie

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Oba systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servomotora bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolútny a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ počas prevádzky servomotora dôjde k odpojeniu napájecieho napätia. Oba systémy je možné nastavovať a kontrolovať pomocou počítača s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahrádza elektromechanické súčasti, poprípade umožňuje ovládánie servomotora vstupným analógovým signálom ako pri prevedení Control. Systém DMS2 umožňuje použiť servomotor pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ho pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Životnosť jednofázových elektromotorov

Pri servomotoroch MODACT MONJ sa používajú jednofázové elektromotory Siemens rady 1LF7… s behovým a rozbehovým kondenzátorom. Pri dvojpólových elektromotoroch (cca 1.400 ot./min.) garantuje výrobca 60.000 štartov, u štvorpólových elektromotorov (cca 2800 ot/min) 100.000 štartov. Potom je potrebné vymeniť odstredivý odpojovač rozbehového kondenzátora.

Na elektromotory s výkonom do 0,37kW, sa v ZPA Pečky montuje triakový odpojovač, ktorý zvyšuje životnosť na 350.000 štartov.

Technické dáta

Typové číslo 52 030 52 031 52 032
Vypínací moment [Nm] 20-110 63-160 160-250
Vypínacia sila [kN]
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1] 25-50 40-145 40, 80
[mm/min]
Pracovný zdvih [°]
[ot.] / [r] 2-2010 2-1420 2-1420
[mm]
Napájacie napätie 1 × 230 V, 50 Hz Ok Ok Ok
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz
Regulácia dvojpolohová Ok Ok Ok
trojpolohová Ok Ok Ok
plynulá
PROFIBUS Ok Ok Ok
Snímánie polohy odporovým vysielačom (R)
absolutne Ok Ok Ok
prúdovým vysielačom (I)
Polohové vypínanie Ok Ok Ok
Momentové vypínanie Ok Ok Ok
Ručné ovládanie Ok Ok Ok
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 55 IP 55 IP 55
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg]  27-28 41-51 45-49
Servomotor ZPA MODACT® MONEDJ
Servomotor ZPA MODACT® MONEDJ

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory MODACT® MONEDJ sú určené k prestavovániu armatúr prípadne iných zariadení, prr ktoré sú svojim vratným otočným pohybom vhodné. Iné použitie ako na ovládanie armatúr je potrebné konzultovať s výrobcom. Servomotory môžu pracovať v obvodoch dialkového ovládania. Servomotory môžu pracovať aj v obvodoch automatickej regulácie s režimom S4 – 25 %; 1200 h-1.

Súbory na stiahnutie