MTP – Servomotor priamočiary (tiahlový) – IP 67

MTP (typové čísla 52 442, 52 443)

Elektrické servomotory priamočiare (tiahlové) – IP 67

Servomotory MODACT MTP konstrukčne vychádzajú zo stavebnicovej rady servomotorov MODACT MON. Naviac majú priamočiare ústrojenstvo, prevádzajúce otáčavý pohyb na priamočiary.

Trojfázový asynchrónny motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne koleso diferenciálneho prevodu, umiestneného v nosnej skrini servomotora (silový prevod). Korunové koleso planétového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným závitovkovým prevodom. Ručné koleso, spojené so závitom, umožňuje alternatívne ručné ovládanie aj za behu elektromotora bez nebezpečenstva pre obsluhu.

Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planétového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všetky ovládacie prvky servomotora.

Činnosť polohových vypínačov, signalizačných vypínačov a vysielača polohy je odvodená cez náhonové mechanizmy od otáčavého pohybu výstupného hriadeľa. Činnosť momentových vypínačov je odvodená od axiálneho posuvu plávajúceho závitu ručného ovládania, ktorý je snímaný a páčkou prenesený do ovládacej skrine. Ovládacie prvky sú prístupné po zložení veka ovládacej skrine.

Servomotory MODACT® MTP Control môžu byť vybavené elektronickým regulátoreom polohy a tvoria spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku polohového servouzla. Výstupný hriadeľ týchto servomotorov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá zodpovedá hodnote vstupného signálu regulátora.

Servomotory MODACT MTP Control môžu byť naviac vybavené regulátoreom polohy výstupného hriadeľa, stýkačovou kombináciou pre reverzáciu pohybu výstupného hriadeľa, tepelným relé pre ochranu elektromotora pred preťažením a elektronickou brzdou asynchrónnych motorov (BAM-002 – servomotory vybavené iba stýkačmi; ZP3-BR – servomotory vybavené regulátorom polohy ZP2.RE5).

Všetky tieto prístroje sú umiestnené v stýkačovej skrini, ktorá sa montuje namiesto svorkovnicovej skrine servomotorov MTN. Tieto servomotory je možné dodávať tiež bez regulátora polohy a brzdy ZP3-BR.

Pripojenie elektrických obvodov ovládacej skrine k vonkajším obvodom sa vykonáva na svorkovnici. Tá je doplnená prídavnými svorkami pre prívod napájacieho napätia 3 × 230/400 V, 50 Hz.

Technické dáta

Typové číslo 52 442 52 443
Vypínací moment [Nm]
Vypínacia sila [kN] 11,5-25 25-63
Doba prestavenia [s/90°]
Rýchlosť prestavenia [min-1]
[mm/min] 27-125 45-155
Pracovný zdvih [°]
[ot]
[mm] 10-100 20-120
Napájacie napätí 1 × 230 V, 50 Hz
24 V, 50 Hz
1 × 110 V, 50 Hz
3 × 230 / 400 V, 50 Hz OK OK
Regulácia dvojpolohová OK OK
trojpolohová OK OK
plynulá
PROFIBUS
Snímanie polohy odporovým vysielačom (R) OK OK
Absolútne
prúdovým vysielačom (I) OK OK
Polohové vypínanie OK OK
Momentové vypínanie OK OK
Ručné ovládanie OK OK
Nevýbušné prevedenie
Krytie IP 67 IP 67
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] 33-45 60-78
Servomotor ZPA MODACT® MTP
Servomotor ZPA MODACT® MTP

Použitie výrobku v praxi vo firmách

Servomotory MODACT® MTP sa používajú pre diaľkové dvojpolohové alebo trojpolohové ovládanie armatúr vratným priamočiarym pohybom.

Servomotory MODACT® MTP Control sú vždy vybavené reverzačnými stýkačmi a môžu byť vybavené elektronickým regulátorom polohy. Tvoria tak spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku, polohovú servoslučku. Výstupné tiahlo týchto servomotorov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá zodpovedá hodnote vstupného signálu regulátora.

Servomotory sa môžu použiť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch je potrebné prejednať s výrobcom.

Súbory na stiahnutie